Algemene voorwaarde spelbegeleiding

- Aan de Hand benadrukt hierbij dat de individuele spelbegeleiding geen medisch traject is, Esmée Janssen is niet bevoegd om te diagnosticeren en gewenste resultaten zijn niet van zelfsprekend.
- Bij spelbegeleiding is spel zowel middel als doel. Het algemene doel is dat het kind beter leert spelen, dat het zijn eigen spel-mogelijkheden uitbreidt en meer diepgang krijgt in zijn spel. Dit doel wordt nagestreefd door het kind te laten spelen waarbij spelplezier altijd voorop staat. Achterliggende gedachte is dat het kind daardoor een relatie met de wereld weet aan te gaan die de ontwikkeling ten goede zal komen.
- Wanneer de spelbegeleiding niet blijkt aan te sluiten bij het kind kan Esmée Janssen de spelbegeleiding vervroegt beëindigen. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden naar ouders/verzorgers en de spelbegeleiding zal altijd op een correcte wijze afgesloten worden met het kind zelf.
- Tijdens het spelbegeleidingstraject zijn er vaste momenten waarop geëvalueerd wordt met de ouders/verzorgers, er is altijd de mogelijkheid tot extra evaluatie (mail, telefonisch, gesprek) maar daar kunnen kosten voor in rekening worden gebracht. De kosten van de spelbegeleiding en bijbehoren staan vermeld op de website.
- Wanneer ouders/verzorgers besluiten het spelbegeleidingstraject vervroegd te beëindigen, dat wil zeggen voor het ingeplande evaluatiegesprek, zal er 50% in rekening worden gebracht van de sessies die ingepland stonden tot aan de evaluatie.
- De facturen van de spelbegeleiding dienen binnen veertien dagen te worden voldaan op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

Algemene voorwaarde workshops

  • De workshops zijn geen officiële bijscholing, cursus of iets dergelijks.
  • De workshops zijn ontstaan vanuit opgedane kennis en ervaringen, aan de workshops mogen geen enkele rechten worden verleend.
  • Bij een overeenkomst voor een workshop dient de betaling voor de afgesproken data te zijn voldaan.
  • Afzeggen van een workshop vanuit de klant dient 24 uur voor de afgesproken data te worden gedaan anders kan er 50 % in rekening worden gebracht van de factuur.
  • Bij afzegging vanuit Aan de Hand zal er samen met de klant gekeken worden naar een nieuwe data, is dit niet mogelijk dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor de klant.