• Kinderopvang

  AAN DE HAND is een plek waar elk kind het vertrouwen krijgt alles zelf te kunnen, onvoorwaardelijke liefde ontvangt zodat het zelfverzekerd de wereld in kijkt, zich gerespecteerd voelt op het pad dat het bewandelt en de veiligheid ervaart om te kunnen exploreren.
 • Workshops

  De workshops van AAN DE HAND bieden ouders, opvoeders en professionals inzicht in de spelontwikkeling van het kind. Wat is spel nou eigenlijk, wat heeft spelen voor waarde en hoe verloopt die spelontwikkeling?
 • Spelbegeleiding

  AAN DE HAND geeft individuele spelbegeleiding aan kinderen die om welke reden dan ook niet tot spel komen, te weinig of te eenzijdig spelen. Spelbegeleiding is een methodische vorm van extra hulp op een ongedwongen en kindvolgende manier waarbij spelplezier altijd voorop staat.
 • 1
 • 2
 • 3

Aan de HandDe plek waar het spel van het kind centraal staat

Spel is de wereld ontdekken. Spel is verwerken. Spel is zelfontplooiing. Spel is vaardigheden eigen maken. Spel is gewoon zoveel méér dan alleen maar spelen. Spel is dé taal van het kind!

Volg ons op facebook om het laatste nieuws als eerste te lezen.

fb.nl/aandehand.spelfb.nl/aandehand.spel

Volg ons
 • Kinderopvang

  Aan de Hand biedt kinderopvang waar opgevoed wordt vanuit contact en verbinding.
  In de nagebootste gezinssituatie kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen in hun eigen tempo. Ze krijgen de ruimte, tijd en aandacht die zij daarbij nodig hebben. Het kind wordt gehoord en gezien. Begeleid in plaats van gestuurd en gestimuleerd in plaats van gedwongen. Zo kan het kind zijn en worden wie hij bestemd is te zijn.
  Er wordt bewust gecommuniceerd met de kinderen. Zoals Haim Ginott zegt: “Kinderen zijn net nat cement en voordat het cement droogt hebben opvoeders de taak om de juiste stempels achter te laten”. Aan de Hand communiceert beschrijvend, zonder oordelen. Alle gevoelens en emoties mogen er zijn en het kind wordt altijd met respect benaderd.
  De dagindeling verloopt in een ritme, dat zich herhaalt waardoor kinderen weten wat zij kunnen verwachten en zo vertrouwd raken met de dag.

  De materialen die gebruikt worden zijn verantwoord, bewust en sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Ze prikkelen de ontwikkeling en nodigen uit tot ontdekken, fantaseren of vaardigheden eigen maken.
 • Workshops

  Leer de spelontwikkeling kennen, begrijp de waarde van spel en maak de juiste spelvaardigheden eigen om zo spelenderwijs dichterbij het kind te komen.
  Overal over de hele wereld wordt er gespeeld, spelen is namelijk iets dat kinderen van nature doen. Wij als volwassenen hoeven hier niet veel aan toe te voegen maar dat wàt we er aan toevoegen is erg bepalend.
  Als een kind aan het bouwen is met blokken zijn we al snel geneigd om te zeggen: “wat een mooie toren”, maar wie zegt dat het kind een toren bouwt en moet deze ook nog eens mooi zijn?
  Met de workshops van Aan de Hand krijg je vaardigheden aangereikt om op een verbindende manier deel te nemen aan het spel van een kind en tips hoe je het spel het spel kunt laten.

  Aan de Hand deelt graag zowel haar passie voor het spelende kind als haar kennis en ervaringen. Naast de bestaande workshops is het mogelijk om een workshop op maat aan te vragen voor pedagogisch medewerkers en ouderavonden, etc.
 • Spelbegeleiding

  Aan de Hand gunt elk kind een juiste koers in de spelontwikkeling met haar individuele spelbegeleiding.
  Spel is dè taal van het kind! Wanneer hier stagnatie, hiaten of problemen in zijn zal het kind niet lekker in zijn vel zitten. Door dezelfde taal te spreken als het kind zal Aan de Hand op een spelende manier nieuwe vaardigheden aanreiken en deuren openen waardoor het kind dichterbij zichzelf komt en zo verder kan met ontwikkelen.
  “Ik was me nooit bewust geweest van het belang van “goed” spel voor kinderen. Ik had er nooit bij stilgestaan dat dit Eva zou kunnen helpen bij het verwerken van prikkels en het zich beter kunnen redden op de groep. Het effect op Eva (3jaar) is enorm geweest.” Aldus een ouder na het spelbegeleidingstraject.
  Spelen is voor kinderen een manier om grip te krijgen op de wereld om hen heen, om vaardigheden eigen te maken, sociale contacten te leggen en een manier om vriendschappen te sluiten. Wanneer dat spelen niet helemaal lukt kan de wereld heel onveilig aanvoelen. Met de juiste begeleiding krijgt het kind weer grip op de omgeving.
 • 1
 • 2
 • 3

"De plek waar elke kind kan zijn en worden wie het bestemd is te zijn"

"Leer met de workshops de taal van het kind spreken"

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Er zal een verificatiecode naar uw e-mailadres worden verzonden. Wanneer u de verificatiecode heeft ontvangen kunt u een nieuw wachtwoord kiezen voor uw account.