Disclaimer

Ondanks de vele zorg en aandacht die Aan de Hand aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Aan de Hand zorgt ervoor dat de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven. Desondanks is de informatie op deze website altijd voorbehouden. Aan de inhoud van de website van Aan de Hand kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Aan de Hand. De informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, muziek of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Aan de Hand.