Groepbij Aan De Hand

Aan de Hand biedt opvang aan maximaal vijf kinderen, hiervan mogen vier kinderen onder de twee jaar zijn, waarvan er maximaal twee onder de één jaar zijn. Deze aantallen zijn afkomstig van de rijksoverheid en Aan de Hand overschrijdt deze aantallen nimmer.

De Baby

Ze zijn nog maar net op de wereld en hebben veel behoefte aan aandacht, geborgenheid, rust en veiligheid. Aan de Hand Kinderopvang kan dit bieden doordat de baby in een nagebootste gezinssituatie wordt opgevangen. De baby hoeft maar te wennen aan één vast gezicht, krijgt alle aandacht en tijd waar het recht op heeft. Bij Aan de Hand Kinderopvang hoeven baby’s niet onnodig te huilen, mag het zijn eigen ritme volgen en wordt er gekeken naar de persoonlijke behoefte.

Aan de Hand - Baby
Aan de Hand - Dreumes

De Dreumes

Volop aan het ontdekken, de wereld om hen heen maar vooral zichzelf. Ze hebben behoefte aan vertrouwen, ruimte en grenzen. Het zelfbewustzijn wordt steeds groter, een eigen wil en alles zelf willen doen kenmerkt de dreumes. Aan de Hand Kinderopvang begeleidt de dreumes dan ook met veel geduld en geeft ze de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden eigen te maken. Aan de Hand Kinderopvang volgt de dreumes en gaat in op zijn behoeften. Er wordt open en duidelijk gecommuniceerd met de dreumes. Hoe jong de dreumes ook is, Aan de Hand Kinderopvang gelooft erin dat het al veel zelf kan en ontneemt de dreumes dan ook geen kansen en mogelijkheden om zichzelf te ontplooien.

De Peuter

De minimensjes met een eigen blik op de wereld. Ondernemend, leergierig en zelfstandig. Ze hebben behoefte aan een ruimte die ze prikkelt tot ontwikkelen, materiaal dat ze uitdaagt en andere kinderen om mee samen te spelen. In de begeleiding met de peuter draait het veel om samenwerking. Aan de Hand Kinderopvang betrekt de peuter overal bij en laat de peuter zich verantwoordelijk voelen voor zijn eigen handelen. Aan de Hand Kinderopvang volgt de peuter in zijn ontwikkeling, sluit daar op aan en biedt zo passende leermomenten aan. Op het sociale vlak wordt de peuter ondersteund waar nodig met veel geduld en inlevingsvermogen zodat er vriendschappen kunnen ontstaan.