Spelbegeleidingbij Aan De Hand

 

Spelbegeleiding Eva*

Evaluatie/ervaring spelbegeleiding door Esmée Janssen

Esmée heeft in de periode van 31 januari 2014 t/m 27 juni 2014, 20 wekelijkse sessies spelbegeleiding met onze dochter Eva doorlopen. Oftewel vanaf dat Eva 2 jaar en 10 maanden was, tot en met 3 jaar en 3 maanden.

Aanleiding

Eva gaat vanaf dat ze 7 maanden oud is naar de crèche . Op enig moment viel ons op dat ze kale plekken op haar hoofd had. Hiervoor zijn we bij een kinderpsychologe geweest die vermoedde dat dit haren trekken een uiting was van (prikkel)regulatieproblemen. Dit uitte zich op de crèche in overregulatie (dromerig zijn, ordenen, niet reageren op andere kindjes, niet communiceren, terugtrekken en ook haren trekken). Thuis was dan vaak sprake van onderregulatie (vastklampen aan ons, huilen/hysterisch/overstuur, niks is goed dan, alles teveel, zichzelf in de weg zitten etc.).

Esmée heeft Eva kort als baby meegemaakt tijdens de wenperiode. Zij werkt niet op de groep van Eva. Van een collega hoorde zij echter van de problemen waar Eva tegen aan liep op de creche. Esmée heeft toen aangeboden om te kijken of Eva door middel van spelbegeleiding geholpen kon worden bij het verwerken van prikkels. Esmée is vanaf 31 januari wekelijks met Eva aan de slag gegaan.

Traject

Voordat Esmée begon, heb ik met haar een “intake”-gesprek gehad waarin ze mij nadere informatie over spelbegeleiding en het belang daarvan voor kinderen heeft uitgelegd. Dit heeft ze op een zeer heldere, duidelijke manier gedaan. De theorie achter de spelbegeleiding heb ik als naslagwerk op papier meegekregen.

Daarnaast hebben we tijdens de intake het door haar geschreven “plan van aanpak” doorgenomen en heeft ze dit plan toegelicht. Dit plan was specifiek ten behoeve van Eva’s problemen geschreven. In dit plan is o.a. het specifieke belang van spelbegeleiding voor Eva toegelicht. Verder is in het plan het huidige spelniveau van Eva genoemd, zijn eind- en tussendoelen geformuleerd en heeft Esmée uiteengezet hoe ze deze doelen wil bereiken c.q. hoe de sessies eruit zullen zien.

Ik heb de intake als zeer verhelderend ervaren. Ik was me nooit bewust geweest van het belang van “goed” spel voor kinderen. Ik had er nooit bij stilgestaan dat dit Eva zou kunnen helpen bij het verwerken van prikkels en het zich beter kunnen redden op de groep. Ook het onderscheid in diverse speltypes vond ik bijzonder om te zien, met name omdat toen ook duidelijk werd dat Eva tot die tijd eigenlijk vrij basic spelniveau liet zien.

Het verloop van de sessies heeft Esmée iedere week in Eva’s dagboek voor ons als ouders bijgehouden. Op die manier konden we thuis lezen wat Eva had gedaan, met welke materialen ze had gespeeld, de vorderingen die ze maakte etc. Dit heeft ze steeds op een hele enthousiaste manier gedaan. Ook fijn om te lezen dat de spelsessies steeds met een bepaalde visie werden uitgevoerd (spelmateriaalkeuze, locatie, houding Esmée etc.).

Effect op Eva

Het effect op Eva is enorm geweest. Al na enkele sessies betrapten we Eva erop dat ze thuis ook symbolisch spel liet zien (een van de einddoelen). Iets wat we ze voor die tijd nog nauwelijks deed. Het enthousiasme waarmee Eva over “grote Esmée” en de speelsessies praatte was ook ontzettend leuk om te zien en bevestigde ons in ons vertrouwen in Esmée en haar plan van aanpak. Wij vonden het heel fijn om te lezen dat het echte fantasie spelen toch in Eva zat, ook al deed ze het thuis praktisch nooit. Wat we nooit hadden verwacht was dat Eva het zo goed heeft opgepikt en ook na de sessie met Esmée op de groep verder ging spelen. Dit viel haar vaste leidsters tot hun vreugde ook op. Op de groep laat ze nu ook spel zien. En thuis zien we het steeds vaker. Dit is zo ontzettend fijn om te zien. Eva speelt met het poppenhuis, doktertje, koken, en nog veel meer.

Ervaring met Esmée

De wijze waarop Esmée deze sessies heeft aangepakt, haar doelen en strategie heeft verwoord, en de professionele manier waarop ze de sessies wekelijks heeft ingedeeld, hebben ervoor gezorgd dat wij de speelsessies als ontzettend fijn en leerzaam hebben ervaren. Esmée heeft ons via het dagboek altijd op de hoogte gehouden en ook tussendoor op de crèche konden we altijd bij haar terecht om over Eva te praten.

We hebben ontzettend veel bewondering voor haar inzet, enthousiasme, betrokkenheid en professionaliteit t.o.v. haar werk, onze dochter uiteraard, en in het bijzonder de spelbegeleiding. Het is lastig precies in woorden uit te drukken maar we zijn haar heel erg dankbaar voor al haar tijd die ze in onze dochter heeft gestoken en zijn ontzettend trots op allebei dat de sessies zoveel met Eva hebben gedaan.

Amstelveen, 5-7-2014

Ouders van Eva

* fictieve naam

Spelbegeleiding

Spelbegeleiding is een methodische vorm van extra hulp aan kinderen die stagnatie, hiaten en/of problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing. Bij spelbegeleiding is spel zowel het middel als het doel. De spelbegeleiding is kindvolgend, ongedwongen en één op één. Bij de begeleiding staat het spelplezier altijd voorop!


Aan de Hand gunt elk kind dat moeite heeft met spelen de juiste koers.