Spelbegeleidingbij Aan De Hand

 

Voor wie?

De spelbegeleiding is voor kinderen van 2 t/m 12 jaar, die om welke reden dan ook niet tot spelen komen, te weinig of te eenzijdig spelen.
Indicaties voor spelbegeleiding kunnen zijn:

  • het kind speelt niet
  • het kind speelt altijd met hetzelfde materiaal
  • het kind speelt altijd hetzelfde spel/verhaal
  • het kind neemt geen initiatief, is teruggetrokken en/of faalangstig
  • het kind heeft geen speelplezier
  • het kind kan niet samen spelen
  • het kind speelt chaotisch en vluchtig
  • het kind speelt niet op eigen niveau

Spelbegeleiding

Spelbegeleiding is een methodische vorm van extra hulp aan kinderen die stagnatie, hiaten en/of problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing. Bij spelbegeleiding is spel zowel het middel als het doel. De spelbegeleiding is kindvolgend, ongedwongen en één op één. Bij de begeleiding staat het spelplezier altijd voorop!


Aan de Hand gunt elk kind dat moeite heeft met spelen de juiste koers.