Spelbegeleidingbij Aan De Hand

 

Werkwijze

Voorafgaand aan de spelbegeleiding vindt er een intake plaats met de ouders/verzorgers en/of de pedagogisch medewerker van het kind. Hierna volgen minimaal twee observaties waaruit een begeleidingsplan opgesteld wordt. Dan start de individuele spelbegeleiding die gemiddeld 10 tot 15 sessies duurt, 1x in de week 45 tot 60 min. De spelbegeleiding eindigt met een eindevaluatie.

Aan de Hand werkt vanuit een positieve relatie met het kind op basis van vertrouwen, veiligheid en volledige acceptatie. Het spel wordt opgang gebracht, het kind krijgt spelervaringen aangereikt, de mogelijkheid om het spel uit te breiden en met anderen samen te spelen. Hierbij staat het spelplezier altijd voorop!

Spelbegeleiding

Spelbegeleiding is een methodische vorm van extra hulp aan kinderen die stagnatie, hiaten en/of problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing. Bij spelbegeleiding is spel zowel het middel als het doel. De spelbegeleiding is kindvolgend, ongedwongen en één op één. Bij de begeleiding staat het spelplezier altijd voorop!


Aan de Hand gunt elk kind dat moeite heeft met spelen de juiste koers.